دختر ایل / شعر و مسائل اجتماعی

دختر ایل نام اولین مجموعه شعری است که به چاپ رسانده ام

+ معلم

معلم ای سفیر عشق

                           ای قاموس علم و مظهر ایثار

         چه گویم در رسایت من که خود

                             هر واژه ایثار و عشق و مجد را مانی

                                   *********

      چه نامم نام تو ای عشق                      ای گلواژه ایثار؟

       اگر امروز هر علمی ،         به نوعی

                                           جامه ای از فخر می پوشد

          ولی تو                   اصل و نسل و ریشه و بنیاد هر علمی

               مگر آن نازنین دکتر          که شاید ساعتی

                                   ناجی چندین جان می باشد

                    الفبا را           به پیش تو فرا نگرفت؟

                  مگر آن افسران و قاضی و جمع وزیران و مهندسها

            که اکنون هرکدام در علم خود           

                                            یک وزنه می باشند

       به پیش تو                       زمانی جمله شاگردی نمی کردند؟

                            مگر استادیت از یادشان رفته؟

                             *******************  

        معلم ای سفیر عشق

                                            ای گلواژه ایثار

          دلاور پاسداری که       درون صحنه پیکار

                                              بانگ عشق را سر داد

               و با قلبی معطر از شمیم عشق

                                           چون مرغی به خون غلتید...

              مگر درس الفبا را              به پیش تو           فرا نگرفت؟

                            تو درس عشق و آزادی بدو دادی

                              ********************

                معلم ای سفیر عشق

                                                 ای گلواژه ایثار

             ویا آن داغدیده شیرزن           که خود کفن پوشید

                        و در این ره                        نه تنها شوهرش

                                 بل پنج فرزندش فدا گردید

                    مگر درس الفبا را        به پیش تو          فرا نگرفت؟

                              تو درس عشق و آزادی بدو دادی

                                ********************

                معلم ای سفیر عشق         

                                                 ای گلواژه ایثار

     چه گویم نام تو اکنون     

                         که خود  ،   هر واژه ایثار و عشق و مجد را مانی

                 اگر امروز     ،        مهندس ساختمان و جاده می سازد

                       و یا دکتر          به زحمت جان انسان را

                           ز بیم درد و رنجی در امان دارد.......

                                        تو والاتر ز آنهایی

                                چرا که تو خودت انسان می سازی

                                 ***********************

                      معلم ای سفیر عشق  

                                                        ای گلواژه ایثار

                                          ولی افسوس

                           ولی با این همه پاکی و اخلاص و فداکاری

                                      تو مظلومی

                          و من اکنون تورا مظلوم می نامم

                        چرا که مخلصانه خویش می سوزی برای ساختن اما

                                              دو صد افسوس

                                  کسی قدر تورا هرگز نمی داند

                                 *******************

                     معلم ای سفیر عشق

                                                   ای گلواژه ایثار

                      تورا اکنون من                           مظلوم می نامم

                           وزان ترسم     که تو

                                      مظلوم می مانی ...............

                                                                                     ( سمیع زاده)

نویسنده : حجت سمیع زاده ; ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱۳
تگ ها: معلم
comment نظرات () لینک