دختر ایل / شعر و مسائل اجتماعی

دختر ایل نام اولین مجموعه شعری است که به چاپ رسانده ام
» شیوه نوشتن یک مقاله علمی :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» مادر :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» نرم نرمک میرسد اینک بهار :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
» تضمین شعر گل مریم :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» کمی بیشتر یدانیم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» اقدام پژوهی چیست؟ :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» آب و بابا :: ۱۳٩٢/٧/٥
» نحوه تدوین برنامه سالانه مدارس :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» تو کجایی گل نرگس؟ :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» مادر :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» معلم :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» ققنوس عشق :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» بوی باران بوی سبزه بوی خاک :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» اقدام پژوهی چیست؟ :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» کاش می شد :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» شعری بسیار زیبا از حمید مصدق :: ۱۳٩٠/۱/۸
» ظهور عشق :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
» غزل عاشورایی :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» اعتراف :: ۱۳۸٩/٩/۳
» عید سعید قربان مبارک :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
» دلگیرم :: ۱۳۸٩/۸/۱٦
» قفسی باید ساخت :: ۱۳۸٩/۸/۱٦
» مهارت های همسر داری :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» شعری زیبا از یاسمی :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
» دهدشت :: ۱۳۸٧/٢/٢۱
» غزل جدایی :: ۱۳۸٦/٩/۱۳
» شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری :: ۱۳۸٦/٩/٥
» نگاه دزدانه :: ۱۳۸٥/۸/۸
» بیا لیلای من :: ۱۳۸٥/٧/٢٩
» برق نگاه :: ۱۳۸٥/٧/٢٩
» دختر ایل :: ۱۳۸٥/٧/٢٩
» بی قرار :: ۱۳۸٥/٧/٢٩
» اعجاز کلام :: ۱۳۸٥/٧/٢٩
» گل مریم :: ۱۳۸٥/٧/٢٢
» چشمان سیاه :: ۱۳۸٥/۱/٢٩