دختر ایل / شعر و مسائل اجتماعی

دختر ایل نام اولین مجموعه شعری است که به چاپ رسانده ام

+ غزل عاشورایی

 

خواب دیدم سرت را شکستند

دست و بال و پرت را شکستند

 

در تب دشنه و تیغ و شمشیر

نازنین خاطرت را شکستند

 

نعش خورشید بود و تب دشت

پلک ها ی ترت را شکستند

 

باد در خیمه ها شعله می ریخت

شعله ها خواهرت را شکستند

 

بغض ها در گلوی تو تا خورد

ناله آخرت را شکستند

 

آب مهریه مادرت بود

حرمت مادرت را شکستند

 

کودک تشنه ات تیر نوشید

آخرین یاورت را شکستند

 

دست تقدیر بود و سیاهی ؟

خواب دیدم پرت را شکستند

 

                                                                              ..........

نویسنده : حجت سمیع زاده ; ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٩/۱٧
تگ ها: غزل و شعر و محرم و عاشورا
comment نظرات () لینک


+ اعتراف

مـن مـتـهـم هـسـتم بـه افـتـادن در ایـن چـاه

مـن مـتـهـم هـسـتـم بـه مـرگی نـاخـود آگاه

 

مـن مـتـهـم هـسـتـم  کـه  نـوزاد جـنـون را

یـک  صـبـح  بـارانـی نـهـادم بـر سـر راه

 

مـن مـتـهـم هـسـتـم که هـم  دزدیدم از مهر

هـم دسـت بـردم در وصـیت نـامـه ی مـاه

 

در حـلـقـه ی دل  آمـدم  امـا  بـه  تـکلیف

تـسـلـیـم  زیـبـایـی  شـدم  امـا  بـه اکـراه

 

بـا  اتـهـامـاتـی  چـنـیـن بـا رافـت عـشـق

افـتـاده ام در حـبـس یـک انــدوه دلـخـواه

 

انـدوه  دلخـواهـم  تـویـی آری تـوهسـتی

ای  خـواهـر دلـشـوره هـا ای  دخـتـرآه!

 

مـن  دارم ازتـاوان غـفـلـت می نـویـسـم

هـمـراه بـا مـن بـاش بـا مـن بـاش همراه

                                                                         معتمدی

نویسنده : حجت سمیع زاده ; ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٩/۳
تگ ها: غزل و شعر
comment نظرات () لینک