دختر ایل / شعر و مسائل اجتماعی

دختر ایل نام اولین مجموعه شعری است که به چاپ رسانده ام

+ غزل جدایی

 

هر چه کردم نشوم از تو جدا بدتر شد

از دل ما نرود مهر و وفا بدتر شد

مثلا خواستم این بار موقر باشم

و به جای تو بگویم که شما بدتر شد

این متانت به دل سنگ تو تاثیر نکرد

بلکه بر عکس فقط رابطه ها بدتر شد

آسمان وقت قرار من و تو ابری بود

تازه با رفتن تو وضع هوا بدتر شد

چاره دارو و دوا نیست که حال بد من

بی تو با خوردن دارو و دوا بدتر شد

روی فرش دل من جوهری از عشق تو ریخت

آمدم پاک کنم عشق تو را بدتر شد

                                                                                     غزال شاهرودی

نویسنده : حجت سمیع زاده ; ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۱۳
تگ ها: شعر و غزل
comment نظرات () لینک


+ شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری

                                     نخستین نگاهی که ما را به هم دوخت

                     نخستین سلامی که در جان ما شعله افروخت

              نخستین کلامی که دلهای ما را

به بوی خوش آشنایی سپرد

                 و به مهمانی عشق برد

                                          پر از مهر بودی

                                           پر از نور بودم

                                          پر از شوق بودم

                                          پراز شور بودی

        چه خوش لحظه هایی که دزدانه از هم نگاهی ربودیم

                                              و رازی نهفتیم

                         چه خوش لحظه هایی که می خواهمت را 

                            به شرم و خموشی – نگفتیم و گفتیم

                                     دو آوای تنهای سرگشته بودیم

                                           رها در گذرگاه هستی

                           به سوی هم از دورها پرگشودیم

                       چه خوش لحظه هاییکه هم را شنیدیم

                           چه خوش لحظه هایی که در هم وزیدیم

                     چه خوش لحظه هایی که در پرده عشق

                      چو یک نغمه شاد با هم شکفتیم

                      چه شب ها چه شبها که همراه حافظ

                        درآن کهکشانهای رنگین

            در آن بی کران های سرشاراز نرگس و نسترن

                     یاس و نسرین

                        ز بسیاری شوق و شادی نخفتیم

                         تو با آن صفای خدایی

                      تو با آن دل و جان سرشار از روشنایی

                           از این خاکیان دور بودی

                                 من آن مرغ شیدا

                           در آن باغ بالنده در عطرو رویا

                        وان شاخه های فرا رفته تا عالم بی خیالی

                                              چه مغرور بودم

                           چه مغرور بودم

                       من وتو چه دنیای پهناوری آفریدیم

                      من و تو به سوی افق های نا آشنا پر گشودیم

                 من و تو ندانسته ، دانسته رفتیم و رفتیم و رفتیم

                            چنان شاد و سرخوش ، گرم و  پویا

                      که گفتی به سر منزل آرزو ها رسیدیم

                   دریغا ، دریغا ندیدیم که دستی در این آسمان ها

                         چه بر لوح پیشانی ما نوشته است

                        دریغا در آن قصه ها و غزلها نخواندیم

                    که آب و گل عشق با غم سرشته است

               فریب و فسون جهان را تو کر بودی ای دوست

                                             من کور بودم

                       از آن روزها آه عمری گذشته است

                                من و تو دگرگونه گشتیم

                                  دنیا دگرگونه گشته است

                              در این روزگاران بی آشنایی

                              در این تیره شب های غمگین

             

                                             که دیگر ندانی کجایم ندانم کجایی

                              چو با یاد آن روزها می نشینم

                            چو یا د تورا پیش رو می نشانم

          دل جاودان عاشقم را به دنبال آن روزها میکشانم

 سرشکی به همراه این بیت ها میفشانم

                       نخستین نگاهی که مارا به هم دوخت

                   نخستین نگاهی که در جان ما شعله افروخت

          نخستین کلامی که دلهای مارا به بوی خوش آشنایی سپرد

 و به مهمانی عشق برد

                            پر از مهر بودی

                          پراز نور بودم

 

نویسنده : حجت سمیع زاده ; ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٥
تگ ها: شعر
comment نظرات () لینک